Դավիթ Զանադվորովի բլոգ

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Հյուսիսային դպրոց, 3.3 դասարան.Հեռավար սովորող

Աչքերի գանգատը

Ջաննի Ռոդարի

Գիտե՞ք, որ աչքերն էլ են  գանգատվում: Չե՞ք հավատում: Մի անգամ  իմ բախտը բերեց, ես կարողացա լսել, թե ինչպես են նրանք բողոքում:
-Ոչ ոք չգիտի,-տրտնջում էին նրանք,-թե ի՜նչ մեղք ենք մենք, խեղճ ենք մենք: Արդեն մի քանի դար է՝ մեր կյանքն  անտանելի է: Մենք միշտ տեսնում էինք, որԱրեգակը  պտտվում է  Երկրի շուրջը: Բայց  հայտնվեցին  Կոպերնիկոսն ուԳալիլեյը և ապացուցեցին, որ ես սխալվում եմ, ամեն ինչ հակառակն է՝ Երկի՛րն է պտտվում Արեգակի շուրջը:

Read More

Մաթեմատիկա 29.04

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 – վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ

485950 – չորս հարյուր ութսունհինգ հազար ինը հարյուր հիսուն

475100 – չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար հարյուր

 1. Տրված թվերը ներկայացրո՛ւ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով.

9475 =9000+400+70+5

34567 =30000+4000+500+60+7

236149 =200000+30000+6000+100+40+9

Read More

Մաթեմատիկա 28.04

 1. Ո՞ր թիվն եմ։

Երկնիշ եմ, կլոր եմ, 8-ի պատիկ եմ, թվանշաններիս գումարը 4 է։

Պատ՝40

Երկնիշ եմ, կենտ եմ, 9-ի պատիկ եմ, թվանշաններիս գումարը 9 է։

Պատ՝27

Եռանիշ եմ, կլոր եմ, բաժանվում եմ 100-ի, թվանշաններիս գումարը 5 է։

Պատ՝500

Read More

Մաթեմատիկա 27.04

 1. Համեմատի՛ր և դի՛ր համապատասխան նշանը(<, >, =)։

30 ժ > 180 ր

70 ժ < 8000 ր

20 ժ = 1200 ր

50 ժ > 2900 ր

10 ժ < 601 ր

9 ժ >  480 ր

3 դար < 301 տարի

5 դար > 50 տարի

8 դար < 180 տարի

Read More

Մաթեմատիկա 20.04

 1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

20451 – քսան հազար չորս հարյուր հիսունմեկ

35740 – երեսունհինգ հազար յոթ հարյուր քառասուն

30045 – երեսուն հազար քառասունհինգ

64009 –  վաթսունչորս հազար ինը

300474 – երեք հարյուր հազար չորս հարյուր յոթանասունչորս

Read More

Մաթեմատիկա 22.04

 1. Լրացրո՛ւ.
Նախորդը Թիվը Հաջորդը
48099 48.100 48101
367314 367.315 367316
29989 29.990 29991
767.598 767599 767600
50.905 50906 50907
999997 999998 999.999

 

 1. Հաշվի՛ր.

Read More

Մաթեմատիկա 23.04

Թիվը Մոտակա տասնյակը Մոտակա հարյուրյակը Մոտակա հազարյակը
5481 5480 5500 5000
41892 41890 41900 42000
60147 60150 60100 60000
24100 24100 24100 24000
348341 348340 348300 348000
759217 759220 759200 759000
 1. Թիվը կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը

 

 

Read More

Կենդանիների վեճը

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

– Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:

Read More

Մաթեմատիկա 16.04

 1. Պատմի՛ր 25500 թվի մասին:

 

 • Թիվը գրի՛ր տառերով: քսանհինգ հազար հինգ հարյուր
 • 25500-ն ունի 0 տասնյակ և 0 միավոր
 • Հարևան թվերն են՝ 24999, 25501,
 • Հաջորդող թիվն է՝25501,
 • Նախորդող թիվն է՝24999
 • Մեծացրո՛ւ 524789-ով:559289
 • Մեծացրո՛ւ 201970-ով:227570
 • Մեծացրո՛ւ 909784-ով: 935284
 • Մեծացրո՛ւ 101472-ով: 126972
 • Մեծացրո՛ւ 800064-ով: 825564
 • Մեծացրո՛ւ 300747-ով:326247
 • Փոքրացրո՛ւ 3036-ով:22465
 • Փոքրացրո՛ւ 20101 – ով:4601
 • Փոքրացրո՛ւ 20002-ով:5498
 • Փոքրացրո՛ւ 19471-ով:6029
 • Փոքրացրո՛ւ 3048-ով:22464
 • Մեծացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ։ 255000, 2550000,
 • Փոքրացրո՛ւ 10 անգամ, 100 անգամ 2550, 255,
 • Կլորացրո՛ւ մինչև մոտակա տասնյակը, հայուրյակը, հազարյակը25490, 25500,    25000
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենափոքր թիվը։20055
 • Թվի թվանշանները վերադասավորի՛ր այնպես, որ ստանաս հնարավոր ամենամեծ թիվը։55200

Read More

Մաթեմատիկա 15.04

 1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վաթսունինը

368.208 – երեք հարյուր վաթսունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր ինսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինը հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 – ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 –յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք հարյուր տասնյոթ

 

 1. Հաշվի՛ր ըստ օրինակի:

 

Read More

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

Skip to toolbar